Gorce – czyli płoną góry, płoną lasy

Gorce

Nazwa Gorce prawdopodobnie wywodzi się od słowa „gorzeć” (palić się, płonąć) i wiąże się z wypalaniem polan śródleśnych na potrzeby gospodarki pasterskiej.  Nieco inną genezę nazwy podają redaktorzy „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” z 1881 r.(Tom II: Derenek – Gżack): Jest to nazwa ludowa. Podhalanie bowiem tak nazywają to pasmo górskie z tego powodu, iż w porównaniu z Wysokimi Tatrami, nie zasługuje ono wcale na miano właściwych gór. Stąd też pogardliwe jego miano „Gorce”, czyli „Górki”. Nazwa Gorcz widnieje już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz).

I znów wracając do opisu ze „Słownika…„, czytamy tam: Nazwa ta znaną była już na początku XV wieku, albowiem w przywileju z 12 marca 1406 r. Jakób czyli Jakusz, dziedzic Lasocic (pow. limanowski) i Ostrowska, ponowił Stanisławowi, dziedzicznemu sołtysowi w Ostrowsku, podczas wylewu Dunajca zagubiony dawny przywilej na to sołtystwo od Leśnicy rzeczki z jednej a Dunajca z drugiej strony aż po wierch Gorców (Acta castr. cap. Sand. relat. CVIII. 1027).

10 komentarze/-y wpisu: “Gorce – czyli płoną góry, płoną lasy

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.