Lasy Młochowskie jesienią

Lasy Młochowskie

Lasy Młochowskie to kompleks leśny położony na południowy zachód od Warszawy. Można tu znaleźć liczne starodrzewia, siedliska grądu, dąbrowy, lasu mieszanego, boru i łęgu. W celu ochrony najcenniejszych zbiorowisk leśnych wyznaczono tu rezerwaty przyrody: Młochowski Grąd i Młochowski Łęg. W Młochowskim Łęgu chroni się fragment doliny Utraty z licznymi mokradłami. W rezerwacie przyrody Młochowski Grąd zachowanie są fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego kontynentalnego. Rosnące tutaj drzewostany dębowo-sosnowe i dębowe liczą sobie 180 lat. W dolnym piętrze rośnie grab i dąb, a w poszyciu dominuje kruszyna pospolita. W pobliżu znajduje się kolejny rezerwat przyrody Skulski Las, w którym zachowuje się piękne grądy, łęgi i olsy z licznymi drzewami pomnikowymi oraz wyspowym stanowiskiem buka poza granicą zasięgu.  W czasie II wojny światowej Lasy Młochowskie znajdowały się na terenie obwodu błońsko-grodziskiego Armii Krajowej. Przyjmowano tu między innymi zrzuty broni, amunicji oraz kurierów – skoczków spadochronowych.

Teofil Lenartowicz – „Jak to na Mazowszu” (fragment)

[…] Lasy, nasze lasy, mazowieckie lasy,
Coście przeszumiały nasze sławne czasy –
Gdzie się to podziała nasza dawna chwała?
Wiatrem się rozwiała, śniegiem roztopniała.

11 komentarze/-y wpisu: “Lasy Młochowskie jesienią

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.