Parów Sójek w Podkowie Leśnej

Parów Sójek w Podkowie Leśnej

Rezerwat przyrody „Parów Sójek” położony jest na zachód od stacji kolejki podmiejskiej Podkowa Leśna Główna. Nazwa wskazuje na obecność sójek, ale spotkać tu można znacznie więcej ptaków. Jak pisze Lechosław Herz w artykule „Wycieczka piesza z Podkowy Leśnej do Brwinowa przez Stawisko”, („Barbakan” 4/1990, PTTK Stołeczny Zarząd Wojewódzki w Warszawie) parów zachwycał już mieszkańców od dawna. Często przechadzał się tędy Karol Szymanowski w latach 20 XX w., jeszcze przed powstaniem Podkowy Leśnej. Rezerwat utworzony w roku 1980 ma powierzchnię zaledwie 3,84 ha i ładnie wpisuje się w założenia planistyczne miasta-ogrodu jakim jest Podkowa Leśna.

Parów Sójek w Podkowie Leśnej

Historia Podkowy Leśnej jest ściśle związana z budową linii kolejki podmiejskiej. W 1922 r. w ramach konsorcjum przemysłowego „Siła i Światło” powstała spółka akcyjna „Elektryczne Koleje Dojazdowe”, która miała budować linię kolejową wiodącą przez podwarszawskie miejscowości. Trzy lata później powstała spółka pod nazwą „Miasto-Ogród Podkowa Leśna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, która kupiła od Stanisława Lilpopa majątek pod nazwą hipoteczną „Podkowa Leśna” o powierzchni 522 mórg „wraz z lasem, zadrzewieniem i budynkami na tym obszarze”. Plan miasta wykonany przez znanego warszawskiego architekta i urbanistę Antoniego Jawornickiego zakładał powstanie miejscowości willowej wyższych urzędników i inteligencji. Architekt opracował układ z koncentrycznymi ulicami-alejami wokół dworca kolejki. Miejscowość miała być pełna zieleni, a sprzyjać miały temu duże działki, jakie przeznaczono pod zabudowę willową.

Parów Sójek w Podkowie Leśnej

Obecnie na obszarze miasta znajdują się trzy rezerwaty, w tym „Parów Sójek”. Ochroną objęta jest w nim niewielka dolinka okresowego strumyka, uchodzącego do rzeki Rokitnicy. Rzeczka, która przepływa pod torami kolejki stanowi naturalne połączenie obszaru chronionego z pięknym parkiem miejski położonym na południe od parowu. Teren rezerwatu jest otoczony zabudową willową i jest otwarty dla zwiedzających. Mimo małej powierzchni jaką zajmuje jest to teren bogaty florystycznie. W runie można znaleźć duże płaty kopytnika pospolitego, czyściec leśny, niecierpek i chmiel zwyczajny. Wiosną przepięknie wyglądają kobierce kwitnących zawilców. Ozdobą rezerwatu „Parów Sójek” jest jednak ponadstuletni las stanowiący pozostałość borów porastających przed wiekami te tereny. Dominuje tu las grądowy, ze starodrzewem dębowo-grabowym z domieszką lip, wiązów, osik, rzadziej olszy.

Parów Sójek w Podkowie Leśnej

Parów Sójek w Podkowie Leśnej

20 komentarze/-y wpisu: “Parów Sójek w Podkowie Leśnej

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.