Pisia Gągolina i Pisia Tuczna

Dolina Pisi Tucznej w okolicach Baranowa

Dolina Pisi Tucznej w okolicach Baranowa

Pisia to malownicza rzeka na Mazowszu Zachodnim. Rzeka powstaje z połączenia Pisi Gągoliny – niegdyś zwanej Radziejówką i Pisi Tucznej. Oba cieki biorą swój początek na Wysoczyźnie Rawskiej, a po połączeniu, już na Równinie Łowicko-Błońskiej, na północ od Żyrardowa, uchodzą do Bzury. Zarówno cały obszar dorzecza Pisi, jak i wody płynące od dawna były zagospodarowywane przez człowieka. Jest to widoczne w licznie obecnej zabudowie hydrotechnicznej. Zasoby wodne Pisi Gągoliny były wykorzystywane w XIX i pierwszej połowie XX w. przez prężnie rozwijające się zakłady włókiennicze w Żyrardowie. Na południe od tego miasta woda była również spiętrzana na potrzeby licznych młynów i stawów hodowlanych (np. w Stawów w Kraśniczej Woli).

Pierwszy młyn wzmiankowany w źródłach pisanych istniał tu w połowie XVI w., dziś nie ma już po nim jednak śladów. Pod koniec XIX w. było tu 9 młynów, m.in. w Korytowie, Rudzie, Piotrowinie i Wiskitkach. Większości z nich towarzyszyły stawy, które regulowały poziom wody i zapewniały jej odpowiednią ilość do pracy urządzeń. Współczesne badania wskazują, że w dorzeczu Pisi istniało w przeszłości co najmniej 16 młynów, których pozostałością są stawy młyńskie i młynówki.

Zlewnia rzeki była też i jest nadal miejscem intensywnej produkcji rolniczej, czego przejawem jest gęsta sieć rowów melioracyjnych w środkowej części zlewni. Koryta Pisi Tucznej i Pisi Gągoliny są uregulowane, szczególnie w środkowym i dolnym biegu. Niemniej można tam znaleźć urokliwe miejsca, z pozostałością łęgów nadrzecznych, gdzie warto wygrać się z aparatem fotograficznym, szczególnie w mgliste zimowe poranki…

20 komentarze/-y wpisu: “Pisia Gągolina i Pisia Tuczna

  1. I just read the cameras you use, which did you use for these outstanding photos? They really are amazing. It’s cool how the captions pop up when you roll over.

  2. Those are all very beautiful postcard photos. Thanks for letting us see your world that is very different from ours.

  3. Such beautiful photos, all of them are stunning, you’ve captured some amazing colours in the sky.

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.