Lasy Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park Krajobrazowy położony na granicy dwóch województw: lubuskiego i wielkopolskiego. Składa się z dwóch kompleksów, z których pierwszy jest częścią makroregionu Pojezierze Lubuskie i obejmuje obszar jezior rynnowych od Trzciela na południu do Lubikowa i Rokitna na północy oraz odcinek rzeki Obry od Trzciela do wsi Policko. Druga część parku – znacznie mniejsza – stanowi zachodnią część Pojezierza Wielkopolskiego i obejmuję dolinę rzeki Kamionki od wsi Lewice do wsi Kamionna. Rzeźba obszaru parku jest bardzo urozmaicona.

Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park Krajobrazowy

W efekcie działalności lodowców plejstoceńskich i wód polodowcowych wykształciły się tu różne typy krajobrazów – morenowy, sandrowy, dolinny, z pięknymi jeziorami polodowcowymi i dużymi kompleksami leśnymi. Ubogie bory sosnowe porastają głownie rozległe powierzchnie sandrowe. W malowniczej dolinie Kamionki oraz w pobliżu jezior można spotkać grądy i olsy. Choć lasy te są stosunkowo młode i intensywnie użytkowane gospodarczo, to stanowią wspaniałe miejsce do wędrówek, szczególnie rowerowych. O jednym z jezior parku piszę więcej w kolejnym wpisie: Jezioro Szarcz w Pszczewskim Parku Krajobrazowym

32 komentarze/-y wpisu: “Lasy Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

  1. You have captured the beauty of each facet of this park beautifully and interestingly! Many thanks for sharing this with SEASONS! Have a wonderful week:)

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.