Śnieżne Kotły w Karkonoszach

Śnieżne Kotły

Śnieżne Kotły, to jedna z największych atrakcji przyrodniczych Karkonoszy. Już w latach 30. XX w. obszar ten został objęty ochroną, a po utworzeniu Karkonoskiego Parku Narodowego stał się rezerwatem ścisłym. Śnieżne Kotły są doskonałym przykładem alpejskiego krajobrazu w Karkonoszach. Powstały w czasie zlodowacenia bałtyckiego, kiedy w tym miejscu formowały się lodowce górskie. Działalność lodu skutkowała powstaniem dwóch cyrków lodowcowych – od zachodu Małego Śnieżnego Kotła i od wschodu – Wielkiego Śnieżnego Kotła, oddzielonych skalistą grzędą. W tym czasie zostało też usypanych kilka wałów moren czołowych i bocznych, oraz skalista morena denna. Moreny dziś są częściowo rozmyte ale umożliwiły gromadzenie wody w postaci okresowych jeziorek polodowcowych, tzw. Śnieżnych Stawków.Śnieżne KotłyW obrębie Śnieżnych Kotłów występuje wiele rzadkich gatunków roślin, np. endemity skalnica śnieżna – (Saxifraga nivalis), czy skalnica darniowa (Saxifraga moschata basaltica). Spotkać tu można najstarsze rośliny Karkonoszy – porosty miseczkowate (Rhizocarpon lecanorium), które mają ponad 600 lat.

Nad Śnieżnymi Kotłami powstało w 1837 r. pierwsze w Karkonoszach schronisko turystyczne (Schneegrubenbaude). Funkcjonowało jeszcze po II wojnie światowej, ale w latach 50. zamknięto je i w maju 1961 r. uruchomiono tam stację przekaźnikową.
Wielki Śnieżny Kocioł

Śnieżne Kotły można podziwiać zarówno od góry – prowadzi tędy szlak czerwony, fragment Głównego Szlaku Sudeckiego ze Szklarskiej Poręby do Karpacza przez Śląski Grzbiet, jak i od dołu – biegnie tędy
zielony szlak turystyczny ze schroniska pod Łabskim Szczytem przez Śnieżne Kotły i Czarny Kocioł Jagniątkowski do Przełęczy Karkonoskiej. Szlak ten zwany Ścieżką nad Reglami jest zamknięty w zimie ze względu na zagrożenie lawinowe. Główy Szlak Sudecki – noszący też nazwę Szlaku Przyjaźni Czesko-Polskiej w zimie ma nieco inny przebieg i ze względów bezpieczeństwa odsuwany jest od krawędzi Kotłów.

24 komentarze/-y wpisu: “Śnieżne Kotły w Karkonoszach

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.