Stawy w Kraśniczej Woli

Stawy w Kraśniczej Woli

Staw Gęgawa

Wśród wielu pięknych i cennych przyrodniczo miejsc w zlewni Pisi (pisałem o tej pięknej rzece we wpisie „Pisia Gągolina i Pisia Tuczna„) szczególne miejsce mają stawy w okolicach Kraśniczej Woli, zlokalizowane kilka kilometrów na zachód od Grodziska Mazowieckiego, tuż przy autostradzie A1.  Stanowią one fragment uroczyska Rozłogi. Na tablicy umieszczonej przy ścieżce przyrodniczej można przeczytać, że „razem ze stawami w Jaktorowie, oraz z otaczającymi je terenami rolnymi i leśnymi stanowią międzynarodową ostoję ptaków. Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola o powierzchni ok 1300 ha. W okresie migracji łączne koncentracje ptaków wodno-błotnych sięgają tu 20.000 osobników (mozna tu zobaczyć m.in. gęś białoczelną, gęś zbożową i siewkę złotą).

Mapa Ostoi Przyrody „Stawy w Kraśniczej Woli

Mapa Ostoi Przyrody „Stawy w Kraśniczej Woli

Stawy powstały w latach 30. XX w. i wchodziły w skład majątków Kraśnicza Wola i Izdebno, których właścicielem był Mieczysław Jurga Szczygielski. W wyniku powojennej reformy rolnej majątki rozparcelowano, a stawy włączono do PGR Książenice. Obecnie należą do PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chojnów.

Ostatni raz hodowano tu ryby w 1995 r., od tej pory nie prowadzono konserwacji stawów, budowle wodne ulegały dewastacji, część stawów silnie zarosła i wykazuje duży stopień naturalności. Porzucenie chowu ryb spowodowane zostało regularnymi niedoborami wody w okresach letnich oraz kłusownictwem.

Ze względu na wysokie wartości przyrodnicze stawów, w roku 2010 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” wydzierżawiło od Nadleśnictwa Chojnów 36,34 ha stawów, grobli i nieużytków w celu objęcia terenu ochroną i utworzenia społecznej ostoi przyrody. Od tej pory wszelkie prowadzone tu działania mają za zadanie wyłącznie ochronę przyrody.

Stawy w Kraśniczej Woli są typowym sztucznym obiektem rybackim, wymagającym stałego nadzoru i opieki. Bez regularnej konserwacji grobli, kanałów i rowów czy regulowania poziomu wody, budowlom wodnym grozi zniszczenie i przekształcenie stawów w teren leśny lub rolny. Nie jest tu prowadzona hodowla ryb ani inna działalność komercyjna. W utrzymywaniu obiektów odpowiednim stanie pomagają głównie wolontariusze TP„Bocian”, Nadleśnictwo Chojnów, Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz sponsorzy.” (źródło: Ostoja Przyrody „Stawy w Kraśniczej Woli” – tablica informacyjna przy ścieżce przyrodniczej).

W 2012 r. TP „Bocian” stworzyło i oznakowało ścieżkę edukacyjną „Ostoja Przyrody TP Bocian „Stawy w Kraśniczej Woli”. Ma ona kształt pętli o długości 3,5 km i biegnie groblami stawów oraz przez las między stawami. Można ją zwiedzać pieszo lub na rowerze; jazda konna jest zabroniona ze względów bezpieczeństwa. Przy dwóch wejściach do kompleksu, od zachodu przy drodze Izdebno Kościelne – Jaktorów oraz od wschodu przy drodze Kraśnicza Wola – Chyliczki, umieszczono tablice informacyjne, z mapą stawów i schematem przebiegiem ścieżki. Wzdłuż trasy umieszczono tablice z informacjami m.in. o funkcjach przyrodniczych stawów oraz ptakach, ssakach i płazach żyjących w ostoi. (źródło: Strona internetowa TP „Bocian”).

27 komentarze/-y wpisu: “Stawy w Kraśniczej Woli

Zapraszam do komentowania zdjęć i tekstów.